USAID ПЕБ допомагає НКРЕКП покращити ефективність моніторингу ринку електричної енергії в частині визначення рівня ринкової концентрації

1 Грудня, 2021

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), через Проєкт енергетичної безпеки  (ПЕБ), тісно співпрацює з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо визначення рівня ринкової концентрації. Результатом спільних зусиль стала автоматизація розрахунків індексів та показників моніторингу ринку електроенергії за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Tableau, придбаного для НКРЕКП за сприяння USAID ПЕБ. З кінця вересня поточного року результати цих розрахунків використовуються для офіційного оперативного моніторингу ринку електроенергії, що підтверджує практичне застосування розробок ПЕБ у щоденній діяльності Регулятора.

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», НКРЕКП – Регулятор  – колегіальний орган, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак, моніторинг ринку електричної енергії є однією з важливих функцій Регулятора.

USAID Проєкт енергетичної безпеки cпільно з НКРЕКП вивчили питання ринкової концентрації на ринку електроенергії України, експерти ПЕБ надали свої рекомендації та аналітику. Зокрема, ПЕБ презентував рекомендації щодо зменшення наслідків ринкової влади, алгоритми розрахунків показників для визначення рівня ринкової концентрації як для окремих сегментів ринку, так і для окремих учасників ринку. Алгоритми дають можливість визначити кілька видів показників: частку учасників ринку, індекс Херфіндаля-Хіршмана (за обсягом торгівлі на Ринку на добу наперед (РДН)) та індекс основного та залишкового постачальника на РДН, які можуть бути використані для аналізу ринку.

З метою автоматизації, зазначені алгоритми розрахунків індексів застосовуються НКРЕКП за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Tableau, придбаного для НКРЕКП за сприяння USAID ПЕБ. Це програмне забезпечення дає можливість швидко обробляти великі масиви даних на різних сегментах ринку. З кінця вересня поточного року результати цих розрахунків оприлюднюються як результати оперативного моніторингу ринку електроенергії щодо ринкової концентрації, що підтверджує практичне застосування розробок ПЕБ у щоденній діяльності Регулятора.

Результати моніторингу публікуються насайті Регулятора і доступні для усіх зацікавлених сторін, що сприяє покращенню прозорості ринку, регулярному аналізу рівня концентрації на ринку електроенергії України за допомогою конкретних вимірюваних показників, наразі – за допомогою широко застосовуваних у світовій практиці інструментів.

Оперативний моніторинг ринку електроенергії

Головна сторінка / Оперативний моніторинг ринку електроенергії / Інформація щодо показників ліквідності ринку електричної енергії / Показники ринкової концентрації / Частка учасників ринку

Оперативний моніторинг ринку електроенергії

Головна сторінка / Оперативний моніторинг ринку електроенергії / Інформація щодо показників ліквідності ринку електричної енергії / Показники ринкової концентрації / Індекс Херфіндаля-Хіршмана

Оперативний моніторинг ринку електроенергії

Головна сторінка / Оперативний моніторинг ринку електроенергії / Інформація щодо показників ліквідності ринку електричної енергії / Показники ринкової концентрації / Індекс основного та залишкового постачальника на РДН (RSI, PSI)

Користувачами цієї аналітики можуть бути як представники внутрішнього середовища – від державних органів та інститутів (Комітету Верховної Ради України  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тощо) з метою відслідковування впливу вже прийнятих нормативно-правових актів та розроблення нових регуляторних заходів щодо зниження концентрації на ринку та покращення конкурентного середовища, до учасників ринку з метою вдосконалення свої ринкової стратегії, так і представники міжнародних організацій (Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Представництва ЄС в Україні, Європейської Комісії та її Групи підтримки України, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших міжнародних партнерів).

В середній та довгостроковій перспективі учасники роздрібного ринку також зможуть відчути переваги підвищення ефективності рівня регуляторного  нагляду держави у сфері електроенергетики, оскільки покращення конкуренції на оптовому ринку неодмінно позначиться на ціні електроенергії та якості послуг для кінцевих споживачів.