Напрями діяльностіВідновлювана енергетика

Енергетичні програми USAID в Україні допомагають підвищувати енергоефективність та зменшувати енергозалежність від імпорту енергії. З метою зміцнення енергетичної безпеки USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) працює над збільшенням енергопостачання в Україні, сприяючи інвестиціям приватного сектору у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Стратегія ПЕБ щодо відновлюваної енергетики зосереджується на підтримці українського уряду, парламенту та інших ключових зацікавлених сторін у вдосконаленні планування та законодавства країни щодо реалізації успішної програми розвитку відновлюваної енергетики. Крім цього, USAID через ПЕБ допомагає виконувати Україні її зобов’язання щодо інтеграції з ЄС, пов’язані з відновлюваною енергетикою, які визначені в Третьому енергетичному пакеті.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

  1. Допомогти Україні у виконанні зобов’язань перед ЄС щодо розвитку відновлюваної енергетики.
  1. Зменшити витрати на електричну енергію в Україні шляхом створення добре продуманої програми конкурентних закупівель електричної енергії з ВДЕ.
  2. Допомогти Україні уникнути високих витрат та технічних проблем, пов’язаних із розвитком та інтеграцією до мережі електроенергії з ВДЕ, що мають змінюваний характер.

Виходячи із світових тенденцій падіння цін та вдосконалення технологій, відновлювана енергетика має високий потенціал для зменшення енерговитрат України в майбутньому. Українські електростанції, що працюють на вугіллі, та інші теплові електростанції мають високі витрати на виробництво, але якщо Україна зможе скористатися сьогоднішніми середніми світовими цінами на виробництво електроенергії на вітрових і сонячних електростанціях, впроваджуючи прозорі та конкурентні аукціони на електроенергію з ВДЕ, вартість виробництва електроенергії почне падати.

Заміна в Україні високовитратної теплової генерації низьковитратними технологіями виробництва електроенергії з ВДЕ потребує системи аукціонів, зон ВДЕ (підхід до узгодження планування передачі та розвитку виробництва електроенергії) та ефективних підходів до інтегрування ВДЕ до мережі. Досі питання зон ВДЕ та інтеграції до мережі не входили до складу української національної програми з ВДЕ.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Планування сталого майбутнього

План виробництва електроенергії з найменшими витратами. USAID Проєкт енергетичної безпеки допомагає НЕК «Укренерго» визначити довгострокові плани виробництва електроенергії з найменшими витратами для надійного задоволення майбутніх потреб в електроенергії таким чином, щоб мінімізувати капітальні інвестиції та операційні витрати. Це дозволить оцінити технології ВДЕ та інші наявні альтернативи, сформулювати комплексну стратегію для забезпечення надійного та сталого постачання електричної енергії на 20-річний період.

Постачання електроенергії з ВДЕ в мережу

Інтеграція до мережі та європейська інтеграція. USAID Проєкт енергетичної безпеки співпрацює з НЕК «Укренерго» над планом технічної та економічної інтеграції, щоб додати збільшені обсяги електроенергії з ВДЕ до національної мережі за економічно вигідними цінами. Цей план сприятиме від’єднанню української електромережі від російської та уможливить інтеграцію України до Європейської мережі операторів системи передачі електричної енергії (ENTSO-E).

Відкриття ринків та підвищення прозорості

Аукціони на «зелену енергію». Україна прийняла закон про аукціони в червні 2019 року, USAID Проєкт енергетичної безпеки почав працювати над структурою аукціонів на електроенергію з ВДЕ, що якнайкраще відповідає умовам України. Ми також надаємо допомогу Міністерству енергетики України у розробці індивідуальної IT-платформи для проведення в Україні аукціонів на електроенергію з ВДЕ або «зелену енергію».

A large pipeline in the background
Газ
Overhead power lines
Електрична енергія
A picture containing part of district heating system
Централізоване теплопостачання
A hand holding a green plant
Екологічний та соціальний напрямки