Напрями діяльностіЕлектрична енергія

З метою зміцнення енергетичної безпеки України USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ)  зосереджує свою діяльність на постійному безперебійному та доступному енергопостачанні, а також – на сприянні інтеграції енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи європейської енергетичної безпеки, підвищенні конкурентоспроможності національного енергетичного сектору на європейському енергетичному ринку шляхом технічної модернізації об’єктів енергетичного сектору та створенні сприятливих умов для залучення інвестицій.

У секторі електричної енергії  USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підтримує реформи, спрямовані на створення конкурентного ринку шляхом відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії від її виробництва та постачання, а також через підтримку реформ, спрямованих на покращення регуляторних процесів і процедур для забезпечення прозорості діяльності ринку.

USAID Проєкт енергетичної безпеки працює на конкретні результати, такі як мінімізація переривань у постачанні, зменшення енергетичної залежності від Росії, модернізація неефективних генеруючих потужностей, збільшення транскордонної торгівлі з Європою, та покращення доступу споживачів до надійних енергетичних послуг за справедливими та доступними цінами.

Діяльність

Демонополізація, або анбандлінг монополій

Роздрібний ринок електричної енергії. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», новий роздрібний ринок відкрився 1 січня 2019 року. На зміну постачальникам комплексних розподільчих та роздрібних послуг прийшли постачальники універсальної послуги – оператори систем розподілу та постачальник «останньої надії» (ПОН). USAID Проєкт енергетичної безпеки підтримує новий роздрібний ринок та зосереджує свою роботу на вирішенні проблем комерційного обліку та фінансових розрахунків на оптовому ринку, які виникли внаслідок відокремлення (анбандлінгу), а також субсидування тарифів для побутових споживачів з метою контролю впливу на ціни через механізм спеціальних послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Сприяння конкуренції

Оптовий ринок електричної енергії. USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підтримав відкриття та сприяв налагодженню організації роботи оптового ринку електричної енергії – ключової події у лібералізації ринку електричної енергії України та у виконанні вимог Третього енергетичного пакету ЄС. Оптовий ринок запрацював 1 липня 2019 року у «безпечному режимі», що дало змогу плавно відкрити ринок, стримати витрати кінцевих споживачів та підтримати фінансову сталість сегментів ринку – саме таку концепцію розроблено за допомогою USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ). Проєкт залучив учасників ринку, зацікавлені сторони та донорську спільноту і сприяв запуску ринку через надання допомоги у розробці нормативно-правової бази, фінансового моделювання та оцінці впливу, проведення навчання для учасників ринку. USAID ПЕБ продовжує надавати допомогу у покращенні нормативно-правової бази через проведення аналізів політик, що базуються на доказах, та наданні конкретних пропозицій.

Зменшення впливу на споживачів

Інноваційний контроль цін. Після запуску оптового ринку електричної енергії до тарифу на передачу потрібно було включити надбавку для підтримки відновлюваних джерел енергії. Це призвело до значного збільшення цін на електричну енергію для всіх споживачів, і особливо – для великих промислових, приєднаних до мережі НЕК «Укренерго». Для запобігання підвищенню цін USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) запропонував частково покласти цю функцію на Гарантованого покупця, якому для забезпечення загальносуспільних інтересів на перехідний період надається підтримка через спеціальні обов’язки (ПСО). На основі рекомендацій USAID ПЕБ Кабінет Міністрів України прийняв поправки до відповідних процедур стосовно спецобов’язків, що дало змогу утриматись від підвищення цін для споживачів.

Інтеграція з європейськими ринками

Об’єднання ринків. Стратегічною ціллю USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) є допомога НЕК «Укренерго» в інтеграції до Європейської мережі операторів системи передачі електричної енергії (ENTSO-E) через розробку моделей мереж та дослідження перетоків, аналізу роботи в ізольованому режимі, розробку сценаріїв виробництва електроенергії з найменшими витратами та довгострокове планування. USAID Проєкт енергетичної безпеки надає експертну допомогу НЕК «Укренерго» з питань інтеграції України та Молдови в ENTSO-E. Крім того, Проєкт активно сприяв початку співробітництва між Оператором ринку України та його аналогами в Угорщині й Румунії, а також продовжує допомагати Оператору ринку в об’єднанні ринків з країнами ЄС та Молдовою.

Покращення стану сектору електричної енергії

Зменшення боргів. Накопичення боргів становить значний ризик для успішної роботи ринку електричної енергії, особливо за новою моделлю. USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) проаналізував структуру та першопричини накопичення проблемних боргів НЕК «Укренерго», постачальником «останньої надії» і ключовими учасниками роздрібного сегменту та розробив рекомендації для прийняття положень для оптового й роздрібного ринку з метою вирішення проблем з боргами.

Зміцнення енергосистеми:

Ринок допоміжних послуг. USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) допомагає оператору системи передачі НЕК «Укренерго» в розвитку ринку допоміжних послуг як необхідного сегменту для підтримки стабільності системи та у сертифікації виробників електроенергії для участі в аукціонах на допоміжні послуги. Завдяки зусиллям USAID ПЕБ виробники електроенергії проходять сертифікацію, відкрито ринок допоміжних послуг, що дозволяє НЕК «Укренерго» підтримувати стабільність енергосистеми, зменшувати залежність від Росії та сприяти інтеграції з ENTSO-E. Відкриття ринку допоміжних послуг є ще одним дуже важливим внеском USAID Проєкту енергетичної безпеки в реформування та розвиток енергетичного сектору України.

A large pipeline in the background
Газ
A picture containing part of wind turbine
Відновлювана енергетика
A picture containing part of district heating system
Централізоване теплопостачання
A hand holding a green plant
Екологічний та соціальний напрямки