Переклад законодавства ЄС

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 715/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж передачі природного газу та такий, що скасовує Регламент (ЄС) № 1775/2005
Директива 2009/73/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 13 липня 2009 року стосовно спільних правил внутрішнього ринку природного газу та така, що скасовує Директиву 2003/55/ЄС” (Газова Директива)