Напрями діяльностіГаз

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) працює над покращенням роботи газового сектору України, зокрема – всього ланцюжка створення вартості, завдяки діяльності в апстрім, мідстрім та даунстрім сегментах. Наша робота здійснюється в координації з Урядом України та спрямована на ініціативи, які посилюють енергетичну безпеку через запровадження найкращих світових практик, підвищення прозорості та забезпечення справедливості для кінцевих споживачів та інвесторів.

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підтримує Україну в досягненні її мети, а саме – зменшення залежності від постачання імпортованого газу завдяки підвищенню ефективності діяльності усього сектору та збільшення внутрішнього видобутку газу.

З метою прискорення інтеграції до європейських енергетичних ринків USAID Проєкт енергетичної безпеки надає підтримку Уряду України в розробці  політики  та регулювання  газового сектору відповідно до європейських стандартів.

АПСТРІМ – видобування

Максимізація вигоди України від видобутку газу

Угоди про розподіл продукції (УРП). USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) надає технічну допомогу Уряду
України щодо юридичної оцінки угод про розподіл продукції, консультує щодо вдосконалення
тендерного процесу з метою застосування передових практик, що сприятиме
отриманню Україною максимальної вигоди від видобутку вуглеводнів. За результатами
консультацій зі стейкхолдерами USAID ПЕБ підготував примірну  Угоду про розподіл продукції (УПР). Цю Угоду
можна використовувати як основу для прискорення оцінки інших отриманих угод, а в
майбутньому – запровадити як типову для підвищення прозорості та
конкурентоспроможності на ринку видобування вуглеводнів. USAID Проєкт енергетичної безпеки співпрацює з українськими
партнерами щодо Угоди, зосередившись над змінами до нормативно-правової бази,  що сприятимуть надходженню приватних
інвестицій та підвищенню конкуренції у секторі.

Забезпечення чітких та узгоджених правил

Регулятор у сфері розвідки та видобутку газу. З метою спрощення процесу користування надрами, удосконалення тендерного процесу щодо отримання спеціальних дозволів/угод про розподіл продукції, залучення інвестицій приватного сектору для збільшення обсягів видобутку газу та зменшення залежності від імпорту ресурсу USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) надає підтримку Уряду України щодо створення Регулятора у сфері розвідки та видобутку газу. Передбачається, що Регулятор буде незалежним органом, який здійснюватиме моніторинг та управління угодами між державою та інвесторами з метою захисту інтересів України та її народу.

Покращення умов доступу до інформації

Сховище геологічних даних щодо газу. USAID Проєкт енергетичної безпеки працює над зняттям бар’єрів на шляху до залучення іноземних інвесторів та підвищенням сприятливості ведення бізнесу в сегменті видобування вуглеводнів в Україні. З метою підвищення доступності даних та залучення зовнішніх інвесторів, зацікавлених у проведенні розвідки та видобування вуглеводневих ресурсів України, USAID Проєкт енергетичної безпеки планує допомогти створити цифрове сховище геологічних даних українською та англійською мовами.

МІДСТРІМ – ТРАНСПОРТУВАННЯ

Покращення системи

SCADA та управління електронними даними. USAID Проєкт енергетичної безпеки підтримує закупівлю Системи диспетчерського контролю та збору даних (SCADA або Supervisory Control and Data Acquisition) та Системи управління електронними даними (Electronic Data Management або EDM) для українського оператора газотранспортної системи (UA GTSO) з метою підвищення стійкості та стабільності роботи газової системи, зниження ризику непередбачуваних ситуацій, посилення кібербезпеки та проведення модернізації функцій моніторингу. Наявність детальної аналітики та якісне управління даними сприятимуть підвищенню ефективності та підтримці зусиль Оператора газотранспортної системи, спрямованих на дотримання нормативно-правової бази ЄС та гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. З метою посилення внутрішнього управління бізнес-процесами, а також максимізації доданої вартості зібраних даних, USAID Проєкт енергетичної безпеки надасть необхідну стратегію управління даними.

ДАУНСТРІМ – РОЗПОДІЛ

Підвищення ефективності

Модернізація систем розподілу газу. USAID Проєкт енергетичної безпеки надає підтримку газовому сектору України шляхом ідентифікації та потенційного усунення системних неефективностей у сегменті розподілу газу.

Забезпечення справедливих тарифів

Дослідження вартості послуг розподілу. USAID Проєкт енергетичної безпеки проведе дослідження на предмет того, як здійснюється визначення вартості розподілу газу, що становить передумову для визначення справедливих та обґрунтованих тарифів.

РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Розвиток відкритих та конкурентних ринків

Товарна біржа природного газу. Спільно з партнерами USAID Проєкт енергетичної безпеки працює над створенням товарної біржі природного газу. Ця робота включає визначення вимог системи, функцій та відповідальності, а також допомогу в питаннях ідентифікації та закупівлі програмного забезпечення з ринкового клірингу. Початок роботи такої біржі сприятиме підвищенню конкурентості та прозорості ринку завдяки визначенню ціни та підвищенню енергетичної безпеки, сприятиме зниженню витрат споживачів.

Інтеграція з Європою

Газова політика. З метою законодавчого наближення українського газового сектору у відповідність до законодавства ЄС та стимулювання інтеграції газових ринків України до ринків ЄС USAID Проєкт енергетичної безпеки надає допомогу Міністерству енергетики та захисту довкілля України в підготовці законопроекту, покликаного змінити одиниці обліку споживання природного газу з кубічних метрів (m3) на кіловат-години (kWh). Проєкт надаватиме допомогу партнерам та Уряду України в проведенні інформаційної кампанії, спрямованої на роз’яснення необхідності змін та переваг для споживачів та країни.

Підвищення стандартів

Якість газу та безпека. USAID Проєкт енергетичної безпеки співпрацює з Міністерством енергетики над ухваленням та запровадженням стандартів якості газу та безпеки з метою забезпечення високої якості газу, гармонізації роботи газового ринку України з європейським, а також з метою підвищення рівня енергетичної безпеки України.

Розбудова кадрового потенціалу

Навчання та сертифікація професіоналів у сфері енергетики та трейдерів. З метою розбудови кадрового потенціалу учасників газового ринку USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) розробить комплексну навчальну програму для професійного навчання та сертифікації енерготрейдерів в Україні. Таке нарощування кадрового потенціалу сприятиме забезпеченню рівних можливостей завдяки сталій розбудові спроможності трейдерів державного та приватного секторів, становленню професійної етики, розвитку відкритих енергетичних ринків.

Overhead power lines
Електрична енергія
A picture containing part of wind turbine
Відновлювана енергетика
A picture containing part of district heating system
Централізоване теплопостачання
A hand holding a green plant
Екологічний та соціальний напрямки