Напрями діяльностіЦентралізоване теплопостачання

Для покращення централізованого теплопостачання в Україні ПЕБ співпрацює з урядовими та муніципальними установами, постачальниками послуг для вдосконалення інфраструктури, підвищення енергоефективності, зменшення споживання газу та зменшення вартості послуг для споживачів.

Ефективне та прозоре централізоване теплопостачання допоможе залучити інвестиції та сприятиме європейській інтеграції.

Розуміння централізованого теплопостачння

Централізоване теплопостачання давно є основним методом постачання теплоносіїв у багатоквартирні будинки в Україні. Ринок централізованого теплопостачання, насамперед, складається з комунальних підприємств, які виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, надаючи послуги з опалення житлових будинків та гарячого водопостачання.

Більшість населених пунктів України мають змішану схему теплопостачання, яка може включати кільцеві, радіальні, автономні та індивідуальні системи (проілюстровані нижче).

the scheme of district heating

У більшості міст України ці послуги надаються комунальними підприємствами (природними монополіями). Інфраструктура зношена та малоефективна, що призводить до низької якості обслуговування, значних втрат енергії та витрат на утримання. Діючі тарифи на ці послуги не покривають фактичних витрат підприємств. Більш того, з метою непідвищення тарифів в їх структурі відсутня інвестиційна складова. Як результат – фінансові показники комунальних теплопостачальних підприємств створюють потребу у фінансовій допомозі з місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування та ведуть до накопичення боргу за постачання природного газу перед національною нафтогазовою компанією НАК «Нафтогаз України».

USAID Проєкт енергетичної безпеки, зосереджується на реформі нормативно-правової бази сектору та на допомозі органам місцевого самоврядування в підготовці схем теплопостачання, програм розвитку енергетичного сектору, реформуванні теплового господарства та безпосередньо комунальним підприємствам через визначення комплексу заходів для покращення технічних і фінансових показників. Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання дозволить залучити більше інвестицій та допоможе кінцевим користувачам заощадити кошти завдяки зменшенню втрат та енергоспоживання.

Політика та реформа нормативно-правової бази

Стандартизація сектору

Чіткі правила участі. USAID Проєкт енергетичної безпеки працює над оптимізацією та оновленням законодавчих актів та нормативів, що частково повторюються, а іноді й суперечать один одному. Робимо це з метою створення узгодженого, сприятливого середовища для централізованого теплопостачання, створюючи «напрацьоване законодавство» для сектору.

Участь зацікавлених сторін

Реформи зверху вниз та знизу вгору. USAID Проєкт енергетичної безпеки визначив діапазон реформ, потрібних для спрямування України до стабільного розвитку сектору централізованого теплопостачання. Наш підхід включає стратегії “згори-вниз” та “знизу-вгору” для координування політик, перегляду та корегування тарифів, підвищення енергоефективності, впровадження технологій виробництва з відновлюваних джерел енергії, покращення обслуговування споживачів, збільшення інвестицій та переходу від субсидій до соціальної допомоги. Ми залучили заінтересовані сторони та виробників до розгляду запропонованих змін. За результатами консультацій пропонуємо нові закони та поправки до чинного законодавства.

Органи місцевого самоврядування та комунальні теплопостачальні підприємства​

Підвищення показників роботи

Комплекс заходів для централізованого теплопостачання. USAID Проєкт енергетичної безпеки розробляє комплекс заходів для муніципальних партнерів з метою покращення технічних та фінансових показників деяких комунальних підприємств з централізованого теплопостачання. Згаданий комплекс заходів також допоможе підготувати комунальні підприємства до інвестицій у вкрай важливі проекти.

Покращення кінцевого результату

Фінансові моделі централізованого теплопостачання. USAID Проєкт енергетичної безпеки розробив комплексну фінансову модель для запорізької теплопостачальної компанії Концерн «Міські теплові мережі» та включив економічно обґрунтовані тарифи за методом «витрати плюс» на діяльність з виробництва, транспортування та постачання.

Модернізація систем

Технологія обслуговування мереж. USAID Проєкт енергетичної безпеки допомагає КП «Київтеплоенерго” впровадити геопросторове програмне забезпечення з метою підвищення ефективності обслуговування, ремонту та планування розвитку теплових мереж. Покращення операційних умов та підвищення ефективності мереж однозначно зменшить необов’язкові втрати.

Залучення інвестицій

Співробітництво донорів для покращення системи централізованого теплопостачання в Києві. Aгентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надають спільно технічну допомогу щодо трансформації КП «Київтеплоенерго» (КТЕ) у привабливу для інвесторів енергетичну компанію, яка працює за європейськими стандартами. ЄБРР розглядає можливість надання кредиту у сумі 140 мільйонів євро, що дозволить KTE оптимізувати схему теплопостачання споживачів, підключених до неефективних котелень, через перенесення навантаження та реконструкцію котелень. Також кредитні кошти будуть спрямовані на модернізацію ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. USAID Проєкт енергетичної безпеки допоміг KTE перейти з національних стандартів бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), профінансував зовнішній фінансовий аудит та розробку проєктної документації за програмою кредиту. Всі ці етапи є важливими передумовами отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Overhead power lines
Електрична енергія
A large pipeline in the background
Газ
A picture containing part of wind turbine
Відновлювана енергетика
A hand holding a green plant
Екологічний та соціальний напрямки