Директива (ЄС) 2019/944 Європейського Парламенту і Ради від 05 червня 2019 року

20 Липня, 2023

Директива (ЄС) 2019/944 Європейського Парламенту і Ради від 05 червня 2019 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та внесення змін до Директиви 2012/27/ЄС (нова редакція).

Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи ЄС не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Ці офіційні тексти доступні безпосередньо за посиланнями, зазначеними в цьому документі.