USAID допомагає модернізувати систему диспетчеризації Оператора ГТС України

14 Листопада, 2023

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) надав Оператору газотранспортної системи України (ОГТСУ) широкий набір програмних засобів моделювання для підтримки щоденних процесів диспетчеризації.

Програмні засоби, надані USAID ПЕБ, допомагають здійснювати розрахунки для прийняття рішень на основі даних, що робить роботу ОГТСУ ефективнішою та раціональнішою.

Ця допомога USAID охоплює життєво важливі функції, включаючи онлайн-реконструкцію поточних технологічних процесів, інструменти офлайн-моделювання різних гіпотетичних сценаріїв з метою оптимізації роботи мережі та споживання газу, виявлення витоків, планування добових режимів, а також проведення тренінгів для команд диспетчерів.

За словами керівника газової команди USAID ПЕБ Джастіна Гунесінге, ОГТСУ отримав сучасні інструменти, необхідні для операційного наглядового контролю, моделювання та оптимізації процесів транспортування природного газу.

Програмне забезпечення вже використали у стратегічних проєктах, таких як «Незалежна технічна експертиза сценаріїв стрес-тестів для зимового сезону 2023/2024 рр.», реалізованого спільно з USAID ПЕБ, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії та іншими стейкхолдерами газового ринку України, і «Оптимізація газотранспортної системи України», який також виконав USAID ПЕБ. Результати аналізу дозволяють ОГТСУ орієнтуватися в різних сценаріях роботи, обирати найкращу технічну конфігурацію газотранспортної системи, а отже, приймати обґрунтовані рішення та розробляти відповідні стратегії.

Програмне забезпечення також покращило прозорість даних, надійність, ефективність, безпеку та стійкість до потенційних загроз. Оцінюючи його вплив, Андрій Цинкалюк, експерт газового сектору USAID ПЕБ, підкреслив, що завдяки цьому програмному забезпеченню ОГТСУ може здійснювати моніторинг у режимі реального часу та контролювати різні операційні аспекти, що дозволяє швидко реагувати на зміну попиту та надзвичайні ситуації в газотранспортній інфраструктурі.

Компанія також може моделювати та аналізувати різні операційні сценарії та оцінювати потенційний вплив різних умов на газотранспортну систему. Це допоможе ОГТСУ вживати профілактичних заходів для запобігання проблемам або для зменшення ризиків, а також швидко реагувати на зміну попиту та аварійні ситуації в газотранспортній інфраструктурі.

Експерти ОГТСУ підкреслили важливість цієї допомоги, а також навчання, яке було проведено для ключових користувачів. «Програмне забезпечення для моделювання процесів диспетчеризації, є важливим кроком у постійній модернізації диспетчерських ІТ-систем ОГТСУ. Спільно з USAID Проєктом енергетичної безпеки ми розробили точну гідравлічну модель нашої мережі, яка допомагає нам моделювати різні варіанти розвитку мережі,» – зазначив Андрій Дацюк, директор з диспетчеризації ОГТСУ.

За словами начальника оперативно-диспетчерського управління ОГТСУ Павла Ягоди, Оператор ГТС України забезпечив інтеграцію наданого програмного забезпечення з усіма відповідними ІТ-системами, які є в компанії, в тому числі з новою системою SCADA. Це дозволяє команді забезпечити диспетчерські бригади всіма необхідними даними для моніторингу та управління технологічним процесом в онлайн-режимі, а також проводити аналіз для визначення потенційних напрямків оптимізації витрат.

Крім того, USAID Проєкт енергетичної безпеки забезпечив ОГТСУ технічну підтримку протягом двох років для подальшого розвитку рішень, що базуються на використанні програмного забезпечення. Це дозволить компанії скористатися всіма можливостями нового програмного забезпечення.