Посилення інтеграції української та польської газотранспортних систем та ринків природного газу

5 Квітня, 2021

USAID Проєкт енергетичної безпеки провів загальне дослідження, визначивши ті сфери, які можна вдосконалити, для посилення інтеграції між Польщею та Україною щодо регіональної безпеки постачання природного газу і збільшення транскордонної торгівлі. Докладні результати дослідження представлено у звіті «Посилення інтеграції української та польської газотранспортних систем та ринків природного газу». У цій статті наведено ключові висновки і рекомендації на основі аналізу наявного рівня інтеграції з точки зору технічних, комерційних та нормативно-правових аспектів у Польщі та Україні, а також визначено можливі заходи щодо подальшого посилення інтеграції між двома країнами та враховано ринковий прогноз і можливі виклики та можливості розвитку газового балансу в регіоні, включаючи зміни щодо транзиту російського газу до Європи.

Більш конкретно це дослідження описує потенційні технічні обмежуючі фактори в газовій інфраструктурі за відсутності обсягів транспортування з Росії до Польщі через Україну, а також додаткову цінність та переваги, які країни могли б забезпечити одна одній з точки зору безпеки постачання газу.

Перш за все, аналіз дає оцінку потенційної співпраці газових компаній двох країн, зокрема щодо використання українських газосховищ, а також – оцінку розвитку Польщі як регіонального газового хабу, сприяння імпорту СПГ в Україну через Польщу для диверсифікації джерел постачання. Для обґрунтування різних сценаріїв було проведено аналіз для визначення сприятливих факторів, таких як потенційні комерційні структури (тобто продукти об’єднаної потужності), а також рекомендацій щодо гармонізації нормативно-правової бази. Звіт також містить рекомендації, як розробити продукт, завдяки якому буде не лише модернізовано ринок, а й створено додаткові можливості для обох цих країн і всього регіону.

В рамках дослідження також було проведено аналіз, щоб визначити, чи є українська та польська частини міждержавного з’єднання достатніми для задоволення можливих майбутніх потреб у двосторонньому транспортуванні (в тому числі для закачування/відбору із ПСГ на заході України).

Висновки

Дослідження щодо інтеграції української та польської газотранспортних систем та газових ринків показало, що існує потенціал для подальшої інтеграції на основі найкращого досвіду ЄС.

Беручи до уваги той факт, що торгівля газом між Польщею та Україною може бути суттєво обмежена після 2022 року внаслідок закінчення контракту «Ямал», забезпечення можливості двостороннього транспортування між Польщею та Україною є ключовим для збільшення потоків у середньо- та довгостроковій перспективі. Для цього потрібні нові домовленості між польським та українським ОГТС, щоб оцінити, які інвестиції необхідні для забезпечення можливості двостороннього транспортування через точку міждержавного з’єднання GCP OGP Gaz-System/UA TSO.

Що стосується регуляторних аспектів торгівлі газом між Польщею та Україною, вимоги до ліцензування в Польщі створюють значні бар’єри для виходу на ринок для українських газових трейдерів. Для того, щоб усунути або принаймні пом’якшити ці бар’єри, рекомендується полегшити доступ до ліцензій у Польщі для українських компаній та полегшити процедуру ліцензування з метою зменшення адміністративних бар’єрів для присутності газових трейдерів на обох ринках, а також забезпечення  постачання газу та цінового арбітражу між польським та українським ринками.

Для спрощення та впорядкування фізичної торгівлі газом через точки міждержавного з’єднання, можуть бути запропоновані продукти об’єднаної потужності в точці міждержавного з’єднання GCP OGP Gaz-System/UA TSO.

Потенційне використання українських ПСГ з метою зберігання запасів газу для потреб польських споживачів вимагатиме прийняття важливих регуляторних рішень. Крім того, з огляду на обмежені робочі обсяги в польських ПСГ та вільні робочі обсяги в українських ПСГ, можна розглянути можливість надання дозволу щодо підтримання обов’язкового запасу газу, підтримання кого вимагається польським законодавством, в Україні.

Крім того, для приведення обліку природного газу в Україні у відповідність до норм ЄС, Верховній Раді України необхідно прийняти законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 2553, який було прийнято за основу в першому читанні, та прийняти в Україні останню редакцію Європейського газового функціонального стандарту ЕN 1776: 2015 Gas infrastructure – Gas measuring systems – Functional requirements.

Рекомендації
  • Створити гарантовану потужність у точці міждержавного з’єднання у напрямку з Польщі до України. Вважається, що це є критично важливим завданням, оскільки існує значний ризик того, що інфраструктура більше не буде активно використовуватися ринком, якщо не буде встановлено гарантовану потужність в обох напрямках.
  • спростити режим ліцензування в Польщі для українських компаній. Це також надзвичайно важливий напрям роботи, хоча виконати його буде складно, зважаючи на необхідність залучення багатьох зацікавлених сторін у Польщі.
  • дозволити використовувати українські газосховища для зберігання обов’язкового запасу, передбаченого польським законодавством. Це видається необхідною рекомендацією; проте це не є критичним.
  • створити об’єднаний продукт для потужностей у точці міждержавного з’єднання між двома ОГТС. Це необхідне завдання, яке  потрібно здійснити в довгостроковій перспективі.
  • створити окремий регуляторний режим (обґрунтований тариф та прості вимоги для українських трейдерів) для транзиту з Німеччини та/або терміналу СПГ до українського кордону. Це одночасно важливе і складне завдання, оскільки залежить від виконання другої рекомендації (спрощення режиму ліцензування).
  • Створити повноцінну газову біржу в Україні. Оскільки створення повноцінної газової біржі – це дуже складний процес, ця рекомендація не надана як критично необхідна, але наявність повноцінної газової біржі є дуже бажаною.
  • створити спеціальний продукт з польської сторони для транспортування природного газу за зниженим тарифом з Польщі до українських ПСГ для тимчасового використання українських газосховищ . Ця рекомендація дозволить збільшити використання українських ПСГ.

Примітка.

У разі виникнення розбіжостей щодо розуміння або тлумачення змісту звіту, версія звіту англійською мовою матиме переважну силу.

Нижче ви можете ознайомитися та завантажити звіт.