Енергетична безпека країни

3 Березня, 2021

Щоб краще зрозуміти, що таке енергетична безпека, уявімо собі, що ваша родина побудувала будинок і чекає на підключення електроенергії та газу, щоб жити в комфорті зі світлом, гарячою водою і теплом.

Якщо в країні достатньо джерел енергії, належних потужностей для вироблення електроенергії та тепла, яке до вашого дому вчасно та безперебійно доставлять постачальники, ви будете впевнені, що світла, гарячої вода та тепла у вас буде стільки, скільки вам треба. Іншими словами, ви будете почуватись енергетично захищеними. Енергетична безпека – це впевненість, що енергії буде у розпорядженні у тій кількості та тієї якості, які потрібні за даних умов.

Україна лише частково забезпечена традиційними видами первинної енергії, а тому змушена імпортувати їх з-за кордону. При цьому логічною є мінімізація співпраці з тими країнами-постачальниками, які становлять загрозу територіальній цілісності України, бо почуватись енергетично захищеними за таких умов неможливо.

Енергетична безпека – це захищеність держави, її громадян та економіки від загрози дефіциту в енергії. Іншими словами, енергетична безпека – це впевненість у наявності, доступності та можливості стабільно отримувати паливо та енергію прийнятної якості як за нормальних умов, так і за надзвичайних обставин.  Енергетична безпека – це захищеність життєво важливих «енергетичних інтересів» держави та її громадян від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Що ж може загрожувати енергетичній безпеці країни?

  • будь які події, що можуть обмежити або порушити енергозабезпечення
  • критична залежність від імпорту паливних ресурсів та невигідні умови країн-постачальників
  • залежність експорту та імпорту від умов транспортування через інші країни
  • монополізація виробництва та поставок палива й енергії
  • недотримання правил експлуатації, охорони праці та протипожежних заходів
  • стихійні лиха (руйнування/пошкодження виробничих та/або транспортних потужностей)
  • аномальні природні явища (засуха і як результат – маловодність річок, що впливає на водозабезпечення енергетичних об’єктів)
  • технічний стан обладнання
  • неплатежі та заборгованості, котрі дестабілізують роботу енергокомплексу та інше.

Як і в інших країнах, проблема енергетичної безпеки виникла в Україні з моменту встановлення незалежності держави. Питання особливо загострилося з початком російської гібридної агресії проти України. Постійні погрози зриву постачання енергетичних ресурсів з Росії призвели до необхідності поглянути на питання енергетичної безпеки принципово по-новому, бо енергетична безпека є невід’ємною частиною економічної та національної безпеки, необхідною умовою існування держави.

Енергетика – стратегічно важлива галузь економіки України.  Від безпечного, стабільного функціонування та сталого розвитку енергетики залежить життєдіяльність усіх сфер життя суспільства та добробут громадян. Українська енергетика має значний потенціал для залучення інвестицій та активно працює над реформуванням енергетичного сектору.

Реформи мають на меті дати енергетичному комплексу поштовх до розвитку, привести його у відповідність до норм та стандартів ЄС, сформувати повноцінні ринки природного газу й електроенергії з прозорим та конкурентним ціноутворенням та належним захистом споживачів. Імплементація європейського законодавства та впровадження європейських стандартів сприятимуть прискоренню позитивних перетворень в енергетичному секторі, зміцненню енергетичної незалежності нашої держави та підвищенню якості послуг для побутових споживачів. Ці дії також покликані оптимізувати енергетичний баланс та підвищити економічну, енергетичну й екологічну безпеку, особливо в умовах зовнішньої агресії. Основною ціллю усіх цих перетворень є зміцнення енергетичної безпеки України та створення міцного підґрунтя для сталого енергетичного майбутнього країни.

У співпраці з органами влади, приватним бізнесом і лідерами громадянського суспільства, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) сприяє підвищенню рівня енергобезпеки та перетворенню української енергетики на сучасний, інтегрований до ЄС, ринково орієнтований сектор, який є рушієм зростання країни. Проєкт надає підтримку розвитку електроенергетичної та газової галузей, відновлюваної енергетики та централізованого теплопостачання. USAID ПЕБ сприяє вдосконаленню нормативно-правового середовища діяльності енергетичного сектору та вищій надійності енергопостачання.  А підтримка діяльності основних інститутів цього сектору закладає основу для забезпечення надійного, стійкого та безпечного постачання енергії для громадян за доступного рівня її вартості.  USAID ПЕБ допомагає Україні інтегруватись до європейських енергетичних ринків та підвищити рівень енергобезпеки завдяки створенню конкурентних ринків у електроенергетиці, постачанні природного газу та тепла, а також у нарощуванні обсягів наявних енергоресурсів за рахунок приватних інвестицій в освоєння та більше використання відновлюваних джерел енергії.