Майбутнє української енергетики за молоддю. Чому?

11 Серпня, 2023

Блог Юлії Галустян, експертки з гендерних питань USAID Проєкту енергетичної безпеки

Юлія Галустян, експертка з гендерних питань USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ). Фото USAID ПЕБ.

12 серпня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день молоді, щоб підкреслити потенціал молодих людей як рівноправних партнерів у сучасному глобальному суспільстві. Цьогоріч День молоді відбувається під гаслом “Зелені навички для молоді: на шляху до сталого світу”. Зелені навички – знання, здібності, цінності та ставлення, які вкрай необхідні для сучасного життя, розвитку та підтримки стійкого й ресурсоефективного суспільства.

Попри наголос на актуальності зелених навичок, наявні дані свідчать про нестачу таких навичок серед молоді. Так, результати комплексного дослідження щодо виявлення прогалин між потребами та наявними освітніми можливостями в енергетичному секторі, яке здійснив Інститут місцевого розвитку за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), свідчать: попри те, що третина опитаних керівників підприємств у галузі ВДЕ оцінили фахову підготовку молодих спеціалістів, які були працевлаштовані на їхнє підприємство, як таку, що повністю відповідає його потребам, водночас більшість роботодавців вказують на вкрай важливу потребу в удосконаленні підготовки молодих фахівців з ВДЕ.

Повномасштабна війна в Україні поставила молодь перед низкою викликів, в тому числі з погляду отримання нових знань та компетентностей, необхідних для відновлення та реконструкції країни, включно з галуззю енергетики.

Молодь відіграє важливу роль у підтримці та розвитку енергетичного сектору України в складний для країни час. Ось деякі аргументи на користь того, що майбутнє енергетики країни прямо залежить від участі в ньому молодих людей:

  • вони є ключовим джерелом інновацій та створюють стартапи, які покращують стабільність, ефективність та екологічність енергетичної системи;
  • молодь привносить свіжі напрацювання та технології, які можуть змінити традиційний енергетичний ландшафт;
  • молоді люди активно займаються дослідженнями й розробками в галузі відновлюваної енергії, сонячних панелей, вітряних турбін, зберігання енергії та енергоефективних технологій;
  • вони виступають промоутерами енергоефективності й використання відновлюваних джерел енергії, підвищуючи обізнаність громадськості про енергоспоживання.

Саме тому значна частина зусиль USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) спрямована на залучення молоді до дій, які сприятимуть розвитку енергетики країни.

Як USAID ПЕБ заохочує молодь обирати енергетику

Реагуючи на потреби сектору, USAID Проєкт енергетичної безпеки підтримав ініціативу «Молода енергія – нові навички для майбутніх спеціалістів енергетичної сфери», запропоновану громадською організацією «Стан». Її мета – сформувати у молодих спеціалістів та студентів навички, необхідні для успішного працевлаштування у сфері енергетики. Ініціатива охопила всю країну, завдяки їй майже 500 хлопців та дівчат отримали нові знання й практичні поради для професійного зростання в енергетиці.

У межах співпраці USAID ПЕБ із Центром «Розвиток КСВ» розроблено карту професій в енергетиці та онлайн-курс «Кар’єра в енергетиці – це круто» із 10 серій. Його переглянули понад 14 тисяч майбутніх енергетиків та енергетикинь! Проєкт також має успішний досвід співпраці з університетами, заохочуючи молодь обирати енергетичні спеціальності.

Здобуття молодими людьми енергетичної освіти є дуже важливим в контексті сталого розвитку та енергоефективності. Освіченість у галузі енергетики дозволяє молодим людям розуміти проблеми, пов’язані зі споживанням та виробництвом енергії, а також допомагає їм розвивати інноваційні рішення для вдосконалення сектору.

Юлія Галустян та студенти під час презентації освітньої програми для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Фото USAID ПЕБ.

Отримання енергетичної освіти передбачає врахування декількох аспектів. Передусім, це здобуття професійної освіти, коли молоді люди обирають спеціалізовані освітні програми в університетах/інститутах або коледжах. Ці освітні програми надають знання з енергетичних технологій, енергоменеджменту, відновлюваної енергетики, енергоефективності та інших суміжних галузей. Вони дають розуміння принципів функціонування різних видів енергетичних систем та допомагають розвивати навички, необхідні для розв’язання енергетичних проблем. Саме розробку таких освітніх програм підтримав USAID ПЕБ для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. В межах  освітньої програми для бакалаврського рівня з відновлюваної енергетики наразі навчається 37 студентів, які здобувають знання з інтеграції мережі, аукціонів ВДЕ та планування з найменшими витратами.

Тривале співробітництво USAID ПЕБ з Приазовським державним технічним університетом також дало плоди. Студенти, які вивчають енергетичну безпеку за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем, отримали навчальні матеріали для спеціальностей «Електроенергетика», «Електротехніка» та «Електромеханіка».

Крім теоретичної освіти, майбутні фахівці та фахівчині залучаються до практичних занять, розробки проєктів і досліджень, пов’язаних з енергетикою. Це дозволяє молодим людям отримати досвід і застосовувати свої знання в реальних ситуаціях.

За підтримки USAID ПЕБ в Національному університету біоресурсів і природокористування України відкрито вимірювальну та випробувальну електролабораторію із сучасним обладнанням з тестування електроустановок. Це дозволяє студентам повною мірою опанувати практичні навички, працюючи на різноманітних електроенергетичних системах. Саме тут перед майбутніми енергетиками й енергетикинями відкриваються широкі можливості для науково-дослідної роботи та користування перевагами нових і модернізованих навчальних курсів з дисциплін, пов’язаних з електроенергетичною галуззю.

Дивлячись у майбутнє

Підбиваючи підсумки роботи USAID Проєкту енергетичної безпеки з молоддю за останні п‘ять років, можна з гордістю констатувати: ми сприяли громадським та освітнім організаціям в реалізації їхніх енергетичних проєктів, а також заохотили чимало учнів і студентів пов‘язати своє професійне майбутнє з енергетикою.

Молодь орієнтована на екологічно сталий та інноваційний підхід до виробництва і споживання енергії, зменшення використання викопного палива, тому її залучення в енергетичний сектор сприятиме сталому розвитку країни та її енергетичній незалежності.