Гарантії походження електричної енергії: хто може їх використовувати та отримувати вигоди

27 Січня, 2022

Гарантії Походження (ГП) є інструментом підтвердження походження енергії, що продається на роздрібному ринку. Саме ГП дають кінцевим споживачам як можливість обирати той чи інший тип виробництва енергії так і впевненість у тому, що енергія, яку вони отримують, – з відновлюваних джерел. Компанії купують Гарантії Походження, бо останні є дієвим інструментом декарбонізації економіки, основою для розрахунків викидів парникових газів у атмосферу та підготовки звітності про сталість. Найбільш поширений засіб звітності про викиди у міжнародній системі обліку – Протокол щодо парникових газів – передбачає використання Гарантій Походження для звітування про викиди вуглецю і є найбільш затребуваним підприємствами. Данило Бабков, експерт USAID ПЕБ з питань ринку електроенергії розповідає про те, як застосовується інструмент Гарантій Походження, як компанії можуть їх використовувати та що необхідно зробити для імплементації  механізму ГП в Україні.

Гарантії Походження не тільки надають споживачам інформацію про походження електричної енергії, вони також є інструментом підтримки виробників відновлюваної енергії (ВЕ). На європейських торгових майданчиках виробники ВЕ продають Гарантії Походження   трейдерам,  або роздрібним постачальникам; ті своєю чергою пропонують їх далі зацікавленим комерційним споживачам. В Україні, зважаючи на існуючий механізм підтримки ВЕ, алгоритм випуску Гарантій повинен бути розроблений у такий спосіб, щоб надходження від продажу Гарантій спрямувалися до НЕК «Укренерго» або Гарантованого покупця – гарантів «зелених» субсидій, як додаткової фінансової підтримки для компенсації втрат по «зеленому» тарифу. Такий принцип механізму має зберігатися протягом усього періоду підтримки за «зеленим» тарифом до 2029 року.

Механізм Гарантій Походження у країнах-членах Енергетичного Співтовариства (ЕС) стає все більш актуальним, особливо зважаючи на те, що Європейський Союз (ЄС) незабаром ухвалить законодавство про «Зелений курс» та впроваджує Механізм прикордонного вуглецевого регулювання (МПВР). Наразі майже усі квоти на викиди парникових газів у секторі електричної енергії в Європі продаються на аукціонах. Виробники електричної енергії з країн, що не входять до ЄС, можуть експортувати електроенергію без «вуглецевих» податків (якщо їхня країна таке оподаткування не застосовує). В результаті цього, експортери з країн, що не входять в ЄС, мають переваги над європейськими постачальниками. Після набрання чинності МПВР у 2023 році, уся експортована електроенергія підлягатиме «вуглецевому» оподаткуванню, за винятком електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).  Для того, щоб отримати вигоду з цього винятку, виробникам ВДЕ/експортерам треба буде довести ВДЕ-походження їх електроенергії, і зробити це можна зробити за допомогою Гарантій Походження.

Станом на січень 2022 року Україна має 10 гігават встановленої генеруючої потужності ВДЕ, це  близько 15 млрд кВт.г електроенергії на рік, що є значним потенціалом для збільшення експорту електроенергії, скористатись яким можна буде після того, як українська енергосистема стане працювати у синхронізованому режимі з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E). Потенційний дохід від продажу Гарантій Походження може збалансувати фінансові показники Гарантованого покупця, як основного гаранта зеленого тарифу, а саме: покращити ліквідність, підняти платіжну дисципліну, тощо. Зважаючи на важливість для економіки України експорту електроенергії, наявність функціонуючого механізму Гарантій Походження набуде особливого значення після прийняття закону про МПВР.

Як організований ринок гарантій походження

Директива 2009/28/ЄС вимагає від країн-членів Європейського співтовариства визнавати Гарантії Походження, видані іншими членами ЄС. Для узгодження використання Гарантій та організації  торгівлі, Асоціація Випускаючих Органів Гарантій Походження (AIB), запровадила у 2007 році європейську систему енергетичних сертифікатів (EECS) для розробки стандартів для Гарантій Походження. Єдина система сертифікації покликана стандартизувати випуск, продаж і скасування Гарантій Походження, що в свою чергу сприяє уніфікованим правилам транскордонної торгівлі на майданчику європейського електронного хабу. В основі згаданих стандартів – прийняті усіма принципи і правила діяльності, запроваджені кожним урядом через розробку власного спеціального протоколу. Будь-який уряд, що має бажання приєднатися до системи EECS та її електронного хабу, повинен спочатку розробити спеціальний протокол з інкорпорованими правилами EECS, а AIB має погодити цей протокол до початку випуску урядом Гарантій Походження.

Одна з основних умов успішного впровадження Гарантій Походження є високий на них попит, як на національному рівні, так і в межах Європи. Українські регуляторні органи мають сприяти підвищенню обізнаності комерційних споживачів щодо Гарантій Походження. Як показує розвиток європейського ринку Гарантій Походження, попит на них в останні роки залишається достатньо стабільним.

Як здійснюється видача гарантій походження

Загальна практика країн ЄС полягає у тому, що першим кроком учасники  мають відкрити акаунт у національному електронному реєстрі Гарантій Походження, що стає можливим після сертифікації   оператором систем передачі приладів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Після реєстрації електронного акаунту, учасник може звернутися до оператора реєстру з заявою про видачу Гарантій Походження (гарантії видаються на основі даних комерційного обліку за  розрахунками оператора системи передачі). Володіння та торгівля Гарантіями, загалом, не обмежена, але, зазвичай, тільки компанії, зареєстровані на оптовому ринку електроенергії (виробники, трейдери, постачальники) подають заявки на відкриття рахунку.

Аукціони на гарантії походження

Для проведення аукціону з продажу Гарантій Походження, оператор реєстру (припустимо, що в Україні це буде ОСП) на основі обсягу виробництва електроенергії окремо взятої станції виробництва електроенергії з ВДЕ, згідно даних комерційного обліку, випускає Гарантії Походження, що відповідають обсягу виробництва. Наприклад, 206 млн кВт.г електроенергії відповідають 206.000.000,00 лотам Гарантій Походження. Потім оператор реєстру відображає обсяг Гарантій Походження на своєму електронному акаунті й публічно оголошує проведення аукціону на обраному торговому майданчику.

В цій ситуації оператор реєстру, а саме ОСП, є правовласником та продавцем Гарантій Походження. Учасники аукціону пропонують максимальну ціну, яку вони готові заплатити, за цим  принципом і визначається переможець. Як тільки Гарантія Походження надходить до кінцевого споживача, вона анулюється. Як вже зазначалося, кошти від продажу Гарантії Походження можуть застосуватися як додатковий грошовий потік для забезпечення фінансової підтримки ВДЕ – в результаті продажу Гарантій ОСП отримує нову статтю прибутку, яку можна спрямовати на адресу Гарантованого Покупця в рамках моделі підтримки ВДЕ за зеленим тарифом. Тариф на передачу ОСП відповідно знизиться пропорційно до нового прибутку від Гарантій, від чого, зрештою, виграє кінцевий споживач електроенергії. Будь-які операції з Гарантіями Походження  здійснюються через електронні акаунти у будь-якому звичному для користувача інтернет-браузері.

Механізм видачі та передачі Гарантій Походження. Джерело: SFERA A.S. (utilities.sfera.sk/ua/garantii-pokhodzhennya/) Переклад на українську – USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Впровадження в Україні

У 2012 році Україна зобов’язалася запровадити механізм Гарантій Походження на основі Рішення Ради Міністрів Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Згідно зі Статтею 15 першої Директиви про відновлювану енергію, Договірні Сторони (ДС) Секретаріату Енергетичного Співтовариства, (СЕС) включаючи Україну, домовилися про розробку національного законодавства щодо Гарантій Походження та призначення національних органів, відповідальних за впровадження механізму. Рік потому Україна затвердила Постанову про ухвалення порядку видачі, продажу та припинення дії гарантій походження на електроенергію для генеруючих компаній ВДЕ. Проте, Державне агентство України з енергоефективності та енергозбереження (призначений орган) ще не запровадило електронної системи, співставної з  EECS. У листопаді 2020 року СЕС порекомендував Україні якнайшвидше створити систему Гарантій Походження.

У березні 2021 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства презентував Документ стосовно запровадження Гарантій Походження, пропонуючи загальний підхід для усіх країн Співтовариства. Згідно з ним, до червня 2022 року СЕС допоможе зі створенням регіонального механізму електронного реєстру Гарантій Походження, який би охоплював національні ринки усіх країн-учасниць, та розгляне можливість його запровадження через централізовану ІТ платформу. У той же час, Секретаріат Енергетичного Співтовариства сприятиме отриманню Договірними Сторонами «статусу спостерігача» в AIB і надасть можливість країнам AIB постачати свої Гарантії Походження на національні ринки інших країн.

Згідно з чинною Директивою про відновлювану енергію (2009/28/ЄК), усі країни мають законні підстави для управління Гарантіями Походження і більшість з них мають призначені органи, які здійснюватимуть управління цим інструментом та регулюють електронні системи (платформи) для видачі і торгівлі Гарантій.

Україні потрібно вдосконалити первинне законодавство. Окрім того, вибір органу, який буде видавати Гарантії Походження, наразі залишається відкритим: буде це Державне агентство України з енергоефективності та енергозбереження або оператор системи передачі (ОСП), Укренерго? В країнах ЄС, в більшості випадків, роль випускаючого органу виконують оператори систем передачі. Основна причина полягає в тому, що ОСП займаються адмініструванням комерційного обліку, а це означає, що вони мають дані та ресурси для перевірки і підтвердження походження електроенергії, яка постачається виробниками ВДЕ. ОСП мають також відповідні знання щодо запровадження систем і програмних продуктів для управління мережею та балансуючими ринками, а також ринками допоміжних послуг, що вимагає фізичних та фінансових розрахунків за вироблену електроенергію.

Плани щодо гарантій походження в Україні

Секретаріат Енергетичного Співтовариства наразі розробляє Єдиний регіональний електронний реєстр для гарантій походження, який буде готовий до початку третього кварталу 2022 року. Як член СЕС, Україна має можливість започаткувати свій механізм Гарантій Походження і досить швидко приєднатися до Регіональної системи торгівлі. Проте, країна повинна спочатку адаптувати своє законодавство до відповідних директив Енергетичного Співтовариства. За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) надає Україні допомогу завдяки здійсненню необхідних законодавчих, технічних заходів та інформаційно-освітніх кампаній для того, щоб втілити цей план у життя.

Дорожня карта для запровадження гарантій походження в Україні, запропонована USAID ПЕБ.

Україна має всі шанси долучитись до системи та створити стимули для виробництва електроенергії з ВДЕ, забезпечити прозорість походження електроенергії для споживачів і в подальшому -інтегрувати Гарантії Походження, як новий енергетичний продукт, в європейський енергетичний ринок. До праці!