Ешлі Ханзікер: Як співпраця з громадянським суспільством допомагає у вирішенні нагальних проблем розвитку енергосектору України?

1 Листопада, 2021

Ешлі Ханзікер, директор з закупівель та грантів USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ)

Як співпраця з громадянським суспільством допомагає у вирішенні нагальних проблем розвитку енергосектору України?

Ешлі Ханзікер, директор з закупівель та грантів USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), розповідає про грантову програму, її завдання  та ініціативи, на які можуть бути спрямовані грантові  кошти.  

Грантова програма є частиною USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ). Як би ви описали її цілі?

Грантові кошти ПЕБ призначені для досягнення таких цілей:

  • залучення громадянського суспільства до конкурентних енергоринків та енергетичної безпеки;
  • сприяння розвитку науки та технологічним концепціям або інноваційним рішенням, які дозволяють вирішувати нагальні проблеми розвитку енергетичного сектору;
  • збільшення участі громадянського суспільства в антикорупційному нагляді;
  • пояснення переваг енергетичних ринків на муніципальному рівні;
  • збільшення потенціалу жіночих організацій громадянського суспільства (ОГС), щоб підтримати включення гендерних аспектів у муніципальний та регіональний розвиток
  • та створювати пропозиції з технічної допомоги та навчання.

Загалом, цілі та завдання грантової програми тісно узгоджуються з цілями та завданнями усіх секторальних (технічних) напрямків діяльності та ПЕБ та їх цільовими показниками.

Яку частину коштів Проєкту виділено на  грантову програму та які види діяльності вона охоплює?

ПЕБ має грантовий фонд у розмірі $3,5 мільйонів на усі 5 років реалізації Проєкту. Наразі маємо 29 грантів, що охоплюють широке коло  тем, пов’язаних з розвитком в Україні прозорих та конкурентних енергетичних ринків, в тому числі -інформування про реформи енергетичного сектору, підвищення обізнаності населення щодо нових можливостей завдяки відкриттю ринку газу для побутових cпоживачів, популяризація енергетичної освіти та кар’єри, розробку нових учбових програм у сфері енергетики, сприяння ґендерній рівності та інклюзивному, здоровому робочому середовищу.

Хто вони, ваші отримувачі грантів? Хто може отримати грант від USAID ПЕБ та що для цього потрібно?

Грантова програма ПЕБ зазвичай працює з громадськими організаціями (ГО), але ми також видали гранти університетам та урядовим партнерам.

Чи може грантова ініціатива йти не від ПЕБ, а від потенційного отримувача гранту (ГО, місцевого органу влади, університету, комунального підприємства тощо)?

Зазвичай громадські організації – потенційні грантоотримувачі, готують і подають грантові заявки  у відповідь на анонсовані нами  щорічні програми або запити про подання заявок, що публікує ПЕБ.  Зацікавлені організації можуть подати грантові заявки у разі зацікавленості та  відповідності кваліфікаційним вимогам. Заяви про щорічні програми дозволяють організаціям надсилати креативні ідеї, які відповідають програмним цілям ПЕБ, а запити про подання заявок орієнтовані на вирішення певних завдань спільно з Проєктом.

Які критерії застосовуються при  оцінюванні заявок?

Критерії оцінки можуть варіюватись від одного запрошення на подання заявок до іншого, але зазвичай ПЕБ віддає перевагу розумному співвідношенню найкращого технічного підходу, досвіду реалізації подібних ініціатив, організаційного потенціалу для імплементації та зваженого фінансування реалізації грантової ініціативи. Іншими словами, ми прагнемо партнерства з надійними організаціями задля успішної реалізації грантових ініціатив,  спрямованих на виконання того чи іншого переліку завдань – залежно від умов грантової угоди.

Діяльність наших грантоотримувачів – це продовження діяльності ПЕБ, тож тут широкий простір для тісної співпраці, постійного обміну ідеями та детального обговорення спільних планів. Чималу роль тут мають спільні цінності та подібне бачення процесу імплементації – ці складові впливають на якість кінцевих продуктів в рамках грантових ініціатив.

Успішний досвід реалізації окремих грантових ініціатив спонукає нас продовжити їх фінансування. Прекрасним прикладом такої співпраці у нашому Проєкті є кілька грантів для університетів, результатами яких є і започаткування й впровадження нових освітніх бакалаврських і магістерських програм «Енергетична безпека» та «Енергетична незалежність», «Інженерія відновлюваної енергетики, обладнання у Приазовському державному технічному університеті та Івано-Франківському університеті нафти і газу навчальних лабораторій сучасними системами симуляції роботи тих чи інших установок, розробка навчальних матеріалів, друк підручників для студентських бібліотек тощо. Незабаром за підтримки ПЕБ сучасна лабораторія з’явиться у Черкаському державному технологічному університеті.

Чи є проміжний контроль виконання діяльності в рамках гранту і яким чином він здійснюється?

Так, звичайно.  Грантова  команда здійснює регулярний моніторинг виконання поточних грантових угод. Члени команди  постійно контактують (дзвінки, зустрічі) з грантоотримувачами та задіяними у імплементації того чи іншого гранту відповідними технічними (секторальними) командами ПЕБ.  Грантова команда також координує своєчасне звітування щодо проміжних та загальних результатів роботи за грантовими угодами,  готує грантові заявки до розгляду та затвердження, координує виплати за результатами виконання грантових завдань. . У разі потреби грантова команда  готує зміни до існуючих грантів, здійснює виїзний моніторинг імплементації грантів, відвідує публічні заходи, які проводять громадські організації – отримувачі грантових коштів..

Що включає пакет звітування за грантом?

Пакет звітування за грантом включає: щомісячні звіти про результати діяльності та  безпосередньо самі результати роботи, визначені  грантовою угодою. Залежно від гранту, це можуть бути низка активностей для молоді (хакатони, проф-орієнтаційні уроки),  буклет про професії енергетичного сектору України, пізнавальний відео-курс про кар’єру в енергетиці з практичними порадами щодо того, як податись на стажування або практику до енергетичної компанії, як підготуватись до першої співбесіди, тощо. Як приклад – наш спільний з ГО «Центр КСВ» он-лайн курс «Кар’єра в енергетиці – це круто!»

Опишіть «ідеального» потенційного отримувача гранту від USAID ПЕБ.

Перш за все, «ідеальний» потенційний грантоотримувач – це та громадська організація, яка уважно ознайомилась з критеріям оцінки запрошення на подання заявок і надала відповідно повний перелік необхідних документів разом із власним покроковим баченням реалізації  гранту.

ПЕБ запрошує до партнерства організації, що демонструють організаційну стійкість, ентузіазм та гнучкість, мають бачення реалізації завдань і цілей ПЕБ. Важливою складовою будь якого успіху є команда, тож не дивно, що і ми приділяємо велику увагу команді потенційного грантоотримувача.

Чомусь при слові «грант», у декого ще досі виникає асоціація з організацією, яка отримала кошти і розпоряджається ними на свій розсуд. Це не так. Грантоотримувач може в окремих випадках отримати передплату на реалізацію того чи іншого виду діяльності, однак здебільшого  грантоотримувач спочатку реалізує заплановане в рамках гранту і лиш потім отримує кошти частинами залежно від розподілу коштів за грантовою угодою. До того ж, грант – це не не завжди 100% фінансування ПЕБом, це й участь грантоотримувача. Відтак, як ми вже зазначали, віддаємо перевагу розумному співвідношенню досвіду реалізації подібних грантових ініціатив, комбінації людських, технічних, організаційних та фінансових можливостей реалізувати ту чи іншу грантову ініціативу.

Які з грантових ініціатив, що наразі реалізуються, ви вважаєте найважливішими для Проєкту або найцікавішими для широкої публіки? Чому?

Звичайно, всі наші гранти важливі та корисні. На пам’ять, у нас декілька ініціатив, де отримувач гранту надає доступ до надійної та точної інформації звичайним громадянам України щодо реформ і змін в енергетичному секторі. Ми також маємо грант, який реалізовує Центр «Розвиток КСВ», ця ініціатива сприяє освіті у сфері енергетики та кар’єрі серед молоді, та має особливий акцент на ґендерний аспект. Центр підготував онлайн-курс «Факти про енергетичний сектор». Матеріали курсу демонструють, що енергетичний сектор – захоплююча сфера з багатьма можливостями для кар’єрного росту. Ця грантова ініціатива здається найцікавішою і через те,  що спрямована на молодь, а це – майбутнє енергетики, і через різноманіття активностей та продуктів, запропонованих та реалізованих грантоотримувачем